มรณกรรม

ภาษาอังกฤษ


n death
ความหมายเหมือนกับ: ความตาย , การสิ้นใจ , การดับชีพ , การถึงแก่กรรม
คำตรงข้าม: การเกิด
ตัวอย่างประโยค: ใบหน้าของแม่ดูหมองๆ ดุจขมขื่นกับมรณกรรมครั้งนี้