มรณกรรม

ภาษาอังกฤษ


n death
ความหมายเหมือนกับ: ความตาย , การสิ้นใจ , การดับชีพ , การถึงแก่กรรม
คำตรงข้าม: การเกิด
ตัวอย่างประโยค: ใบหน้าของแม่ดูหมองๆ ดุจขมขื่นกับมรณกรรมครั้งนี้

คำที่มี "มรณกรรม" ในคำ


ถึงมรณกรรม v dead
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงแก่มรณกรรม v dead
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงมรณกรรม v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงแก่มรณกรรม v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่กรรม
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงมรณกรรม v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงแก่มรณกรรม v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงมรณกรรม v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงแก่มรณกรรม v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงมรณกรรม v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงแก่มรณกรรม v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่กรรม , ถึงมรณภาพ , มรณภาพ
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงมรณกรรม v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงแก่มรณกรรม , ถึงแก่กรรม
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิด

ถึงแก่มรณกรรม v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , เสีย , สิ้นใจ , มรณกรรม , ดับ , ถึงมรณกรรม , ถึงแก่กรรม
คำตรงข้าม: เกิด , ประสูติ , กำเนิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top