ภาระหน้าที่

ภาษาอังกฤษ


n duty
คำอธิบาย: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: obligation
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา