ภาระหน้าที่

ภาษาอังกฤษ


n duty
คำอธิบาย: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: obligation
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

คำที่มี "ภาระหน้าที่" ในคำ


แบ่งภาระหน้าที่ v assignค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top