ภารกิจ

ภาษาอังกฤษ


n royal
ความหมายเหมือนกับ: ธุระ , ภาระ , กิจ , กรณียกิจ
n burden
ความหมายเหมือนกับ: หน้าที่ , ภาระหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: responsibility , charge , duty , task , obligation
n work
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , การทำงาน , หน้าที่ , กิจการงาน , อาชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: job , employment , occupation , profession , business
n commitment
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผูกมัด , หน้าที่ , ภาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: strings , obligation , duty