ภาพร่าง

ภาษาอังกฤษ


n sketch
คำอธิบาย: รูปที่วาดเพียงเค้าโครงขึ้นเพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
หน่วยนับ: ภาพ
ตัวอย่างประโยค: แม้จะเป็นเพียงภาพร่าง แต่ก็พอจะรู้ได้ว่าคนในภาพเป็นใคร

คำที่มี "ภาพร่าง" ในคำ


ภาพร่างกาย n physical condition (of one´s body)
ตัวอย่างประโยค: คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น สภาพร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงไป

ภาพร่างกาย n physical condition (of one´s body)
ตัวอย่างประโยค: คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น สภาพร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงไปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top