ภาชนะดินเผา

ภาษาอังกฤษ


n earthenware
คำอธิบาย: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟ
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องปั้นดินเผา
ตัวอย่างประโยค: ที่ด่านเกวียนมีภาชนะดินเผามากมายให้เลือกซื้อและเลือกชม