ภาคใต้

ภาษาอังกฤษ


n the southern part
คำอธิบาย: บริเวณที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: the South
คำตรงข้าม: ภาคเหนือ
ตัวอย่างประโยค: ภาคใต้ตั้งอยู่ในระหว่างทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิค