ภมร

ภาษาอังกฤษ


n bee
หน่วยนับ: ตัว, ฝูง
ความหมายเหมือนกับ: แมลงผึ้ง , แมลงภู่ , ภุมระ , ภมริน , ภระมร
ตัวอย่างประโยค: หมู่ภมรบินว่อนเวียน เคล้าเรณูเกสรของดอกไม้

คำที่มี "ภมร" ในคำ


ภมริน n bee
คำอธิบาย: ผึ้งทั่วไป
หน่วยนับ: ตัว, ฝูง
ความหมายเหมือนกับ: แมลงผึ้ง , แมลงภู่ , ภุมระ , ภมร , ภระมร

ภมร n queen bee
หน่วยนับ: ตัว, ฝูง
ความหมายเหมือนกับ: ผึ้งตัวเมีย , ภุมรีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top