ฟาด

ภาษาอังกฤษ


v thrash
คำอธิบาย: หวดหรือเหวี่ยงลงไปอย่างเต็มกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: ตี , หวด
คำที่เกี่ยวข้อง: strike , beat , whip , flog , lash
ตัวอย่างประโยค: พ่อเอาไม้ตะพดฟาดลงบนร่างกายของเขาหลายๆ ครั้งติดกัน
v get
คำอธิบาย: ไดัรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: obtain , acquire
ตัวอย่างประโยค: เขาเขียนนิยายสองสามเรื่องลงในหนังสือรายปักษ์ ฟาดค่าเรื่องไปตอนละพันสองพัน