ฟาด

ภาษาอังกฤษ


v thrash
คำอธิบาย: หวดหรือเหวี่ยงลงไปอย่างเต็มกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: ตี , หวด
คำที่เกี่ยวข้อง: strike , beat , whip , flog , lash
ตัวอย่างประโยค: พ่อเอาไม้ตะพดฟาดลงบนร่างกายของเขาหลายๆ ครั้งติดกัน
v get
คำอธิบาย: ไดัรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: obtain , acquire
ตัวอย่างประโยค: เขาเขียนนิยายสองสามเรื่องลงในหนังสือรายปักษ์ ฟาดค่าเรื่องไปตอนละพันสองพัน

คำที่มี "ฟาด" ในคำ


ฟาดเคราะห์ v drive off bad luck
คำอธิบาย: ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป
ตัวอย่างประโยค: เธอฟาดเคราะห์ไปด้วยเงิน 20,000 บาทเชียวหรือ เฮ้อ! ฉันเสียดายแทนจริงๆ

ฟาดฟัน v fight
คำอธิบาย: ต่อสู้หรือแข่งขันกันเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะกันไป
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้ , สู้
ตัวอย่างประโยค: มิตรแท้แม้เคยอยู่ร่วมกันก็สามารถฟาดฟันกันได้

ฟาดหัว v bribe
คำอธิบาย: ให้สินบนหรือติดสินบนเพื่อจูงใจใหผู้นั้นกระทำหรือไม่กระทำ
ตัวอย่างประโยค: ทางการไม่มีวันจะเอาเขาไปเป็นทหารได้ เพราะแม่เขาเอาเงินฟาดหัวไปแล้วหมื่นห้า

ฟาดหัว v give with insulting intention
คำอธิบาย: ให้เพื่อตัดความรำคาญ, ให้เพราะดูถูก
ตัวอย่างประโยค: เธอก็ฟาดหัวมันไปสักพัน มันจะได้ไม่ต้องมาตอแยกับเธอและลูกๆ ของเธออีก

การฟาดฟัน n struggle
ความหมายเหมือนกับ: การต่อสู้ , การปะทะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top