ฟัง

ภาษาอังกฤษ


v obey
คำอธิบาย: ทำตามถ้อยคำที่บอก
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อ , เชื่อฟัง
คำที่เกี่ยวข้อง: comply with
ตัวอย่างประโยค: เธอฟังผู้ใหญ่ไว้บ้างก็ดี ยังไงเขาก็ผ่านมาก่อนเรา
v listen
คำอธิบาย: ตั้งใจสดับ, คอยรับเสียงด้วยหู
คำที่เกี่ยวข้อง: hear
ตัวอย่างประโยค: พวกเธอฟังที่วิทยากรเขาพูดหรือเปล่า มัวแต่คุยกันอยู่นั่น