พ.ศ.นี้

ภาษาอังกฤษ


n this year
ความหมายเหมือนกับ: ปีนี้
คำตรงข้าม: ศกหน้า