พ้นสมัย

ภาษาอังกฤษ


v be out-of-date
คำอธิบาย: เลยจากเวลานั้นหรือยุคนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เลยสมัย , หมดสมัย , หมดยุค
คำที่เกี่ยวข้อง: be out of fashion , be old-fashioned , be obsolete , be outmoded , be outdated
ตัวอย่างประโยค: ี้ค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงมันพ้นสมัยไปแล้ว เอามาใช้ตอนนี้ไม่ได้หรอก