พ้นภาระ

ภาษาอังกฤษ


v be free from obligation
คำที่เกี่ยวข้อง: be free from one´s duty
คำตรงข้าม: มีภาระ , รับภาระ