พ้นผิด

ภาษาอังกฤษ


v be acquitted
คำอธิบาย: หลุดจากข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิด
ความหมายเหมือนกับ: พ้นความผิด
ตัวอย่างประโยค: เขาพ้นผิดไปได้เพราะมีผู้ใหญ่ในวงการคอยช่วยเหลือ