พ้น

ภาษาอังกฤษ


v pass
คำอธิบาย: นอกเขตออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ผ่าน
ตัวอย่างประโยค: พอพ้นทางลาดประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็เข้าสู่ที่ลุ่มซึ่งเป็นนาแทบทั้งสิ้น
v pass
คำอธิบาย: นอกเขตออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ผ่านพ้น , หลุดพ้น , ผ่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: go beyond , be past , be exempt from , escape , be free from
ตัวอย่างประโยค: ภรตเข้าใจชีวิตดีขึ้นก็เมื่อเขาพ้นจากความทุกข์อันแสนสาหัสในครั้งนั้น