พ่อพันธุ์

ภาษาอังกฤษ


n breeder
คำอธิบาย: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: stud (e.g. bull)
คำตรงข้าม: แม่พันธุ์
ตัวอย่างประโยค: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว