พ่อผัว

ภาษาอังกฤษ


n the father of one´s wife
คำอธิบาย: พ่อของสามี
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: father-in-law
คำตรงข้าม: แม่ผัว
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายหญิงไม่ค่อยชอบไปอยู่รวมกับพ่อผัวแม่ผัว เพราะเกรงว่าจะปฏิบัติตนไม่ถูกใจ