พ่อบ้าน

ภาษาอังกฤษ


n husband
คำอธิบาย: ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สามี , สวามี , ผัว
คำที่เกี่ยวข้อง: the head of the family
คำตรงข้าม: แม่บ้าน
ตัวอย่างประโยค: พ่อบ้านออกไปทำงานนอกบ้าน ขณะที่แม่บ้านอยู่ดูแลลูก