พ่อค้าขายส่ง

ภาษาอังกฤษ


n wholesale dealer
คำอธิบาย: ผู้ที่ขายของเป็นจำนวนมากๆ แก่ร้านค้าย่อยหรือร้านที่เป็นลูกค้าประจำ
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: พ่อค้าขายปลีก
ตัวอย่างประโยค: การที่เขาบอกว่าพ่อค้าขายส่งได้ขายสินค้าให้แก่เขาแพงกว่าคนอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้