พ่อค้าของชำ

ภาษาอังกฤษ


n grocer
คำอธิบาย: ผู้ที่ขายของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขายของชำ
ตัวอย่างประโยค: บิดาของเขาเป็นพ่อค้าของชำ มีร้านขายของชำอยู่ที่อยุธยา