พ่อครัว

ภาษาอังกฤษ


n cook
คำอธิบาย: คนประกอบอาหาร, คนทำอาหาร (ผู้ชาย)
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: chef
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของร้านอาหารควรจะเป็นแม่ครัวพ่อครัวด้วยตนเองอยู่ด้วย