พ่อ

ภาษาอังกฤษ


n father
คำอธิบาย: ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: บิดา , บิตุเรศ , บิดร , บิตุรงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: dad , daddy , papa
คำตรงข้าม: แม่
ตัวอย่างประโยค: ผลการวิจัยพอสรุปได้ว่าชายได้รับอิทธิพลจากพ่อมากกว่าหญิง