พ่วง

ภาษาอังกฤษ


v tow
คำอธิบาย: ห้อยท้าย, ติดกันไป
คำที่เกี่ยวข้อง: trail , hitch , take in tow , tug
ตัวอย่างประโยค: เทคโนโลยีก่อให้เกิดวิวัฒนาการของอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์อีกมากมาย เช่น สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จอภาพแบบสัมผัส