พ่น

ภาษาอังกฤษ


v blow
คำอธิบาย: ใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นน้ำ พ่นสี
คำที่เกี่ยวข้อง: emit , spurt , spray , spout , spit , eject
ตัวอย่างประโยค: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีรูปปั้นเป็นพญานาคพ่นน้ำ