พู่กลิ่น

ภาษาอังกฤษ


n garland with tassels
คำอธิบาย: ชื่อพวงดอกไม้ร้อยมีรูปแบนประกอบด้วยอุบะ
หน่วยนับ: พะวง
ตัวอย่างประโยค: ในห้องประดับด้วยพู่กลิ่นงดงามหลายสิบพวง