พูดไม่ได้

ภาษาอังกฤษ


adj deaf
ความหมายเหมือนกับ: พิการ
คำที่เกี่ยวข้อง: dumb