พูดโต้

ภาษาอังกฤษ


v argue
ความหมายเหมือนกับ: พูดแตกต่าง , พูดแย้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: debate , retort , dispute