พูดแทน

ภาษาอังกฤษ


v speak for
ความหมายเหมือนกับ: เป็นปากเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: be a spokesman for , be the voice of
v speak for
ความหมายเหมือนกับ: เป็นปากเป็นเสียง , เป็นตัวแทน , เป็นผู้แทน
คำที่เกี่ยวข้อง: be a spokesman for , be the voice of