พูดแตกต่าง

ภาษาอังกฤษ


v argue
ความหมายเหมือนกับ: พูดแย้ง , พูดโต้
คำที่เกี่ยวข้อง: debate , retort , dispute