พูดเสียงต่ำ

ภาษาอังกฤษ


v speak in a low tone
คำอธิบาย: พูดโดยใช้ทำนองเสียงที่ต่ำกว่าปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: speak in a low voice
คำตรงข้าม: พูดเสียงสูง
ตัวอย่างประโยค: นาซีมพูดเสียงต่ำเพื่อให้เหมือนจอมวายร้ายในหนัง