พูดเลอะเทอะ

ภาษาอังกฤษ


v talk nonsense
ความหมายเหมือนกับ: พูดพร่ำเพ้อ , พูดเพ้อเจ้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: drivel , talk through one´s hat , blather , babble , prate