พูดเย้าแหย่

ภาษาอังกฤษ


v tease
ความหมายเหมือนกับ: พูดล้อเล่น , พูดหยอกล้อ , กระเซ้า , พูดหยอกเย้า
คำที่เกี่ยวข้อง: josh , mock