พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ

ภาษาอังกฤษ


v speak fluently
ความหมายเหมือนกับ: พูดคล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: be eloquent