พูดเท็จ

ภาษาอังกฤษ


v lie
คำอธิบาย: พูดไม่จริง
ความหมายเหมือนกับ: พูดปด , โกหก , โป้ปดมดเท็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: tell a lie , tell a falsehood
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายของเขาจะพูดเท็จอย่างไร เขาก็ยังเชื่อลูกชายของเขาอยู่ดี