พูดเกินจริง

ภาษาอังกฤษ


v exaggerate
คำตรงข้าม: กล่าวตามจริง