พูดอ้อมค้อม

ภาษาอังกฤษ


v periphrastically talk
คำอธิบาย: พูดไม่ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: พูดอ้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: say indirectly , speak roundabout
ตัวอย่างประโยค: เขาจะถามก็เกรงใจจึงพูดอ้อมค้อม เพื่ออยากจะทราบว่าหล่อนทำงานที่ไหน