พูดสอด

ภาษาอังกฤษ


v interrupt
คำอธิบาย: พูดแทรกขึ้นมากลางคันในระหว่างที่คนอื่นกำลังพูดอยู่
ความหมายเหมือนกับ: พูดแทรก
คำที่เกี่ยวข้อง: interfere , heckle , barrack , butt in , chime in , put in one´s oar , intrude
ตัวอย่างประโยค: เขาพูดสอดขึ้นมาทันทีเพราะกลัวจะถูกใส่ร้าย