พูดรัว

ภาษาอังกฤษ


v speak rapidly and clearly
คำอธิบาย: พูดเร็วและไม่ชัดเจน
คำตรงข้าม: พูดยานคาง
ตัวอย่างประโยค: ยาลดความอ้วนก่อให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ทรงตัวลำบาก ม่านตาขยาย พูดรัว ปวดศีรษะ เป็นต้น