พูดย้ำ

ภาษาอังกฤษ


v reiterate
ความหมายเหมือนกับ: ย้ำ , กล่าวสำทับ
คำที่เกี่ยวข้อง: iterate