พูดพึมพำ

ภาษาอังกฤษ


v murmur
คำที่เกี่ยวข้อง: grumble , mutter