พูดนอกเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


v speak beside the point
ความหมายเหมือนกับ: พูดนอกประเด็น
คำที่เกี่ยวข้อง: get off the track (while talking) , get sidetracked
ตัวอย่างประโยค: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?
v speak beside the point
ความหมายเหมือนกับ: พูดนอกประเด็น
คำที่เกี่ยวข้อง: get off the track (while talking) , get sidetracked
ตัวอย่างประโยค: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?