พูดถึง

ภาษาอังกฤษ


v mention
ความหมายเหมือนกับ: เอ่ยถึง , กล่าวถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: talk about , speak of , refer to
ตัวอย่างประโยค: ในส่วนที่เหลือเราจะพูดถึงโรงงานสำหรับอนาคต