พูดตรงไปตรงมา

ภาษาอังกฤษ


adj frank
คำอธิบาย: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: ขวานผ่าซาก , โผงผาง
คำที่เกี่ยวข้อง: direct , open , honest
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมา อย่าไปถือสาเขาเลย
v talk openly
คำอธิบาย: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
ความหมายเหมือนกับ: พูดโพล่ง , พูดขวานผ่าซาก , พูดโผงผาง
คำที่เกี่ยวข้อง: talk directly , talk frankly , talk candidly , talk plainly
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องการให้พูดตรงไปตรงมา ไม่ต้องอ้อมค้อมให้เสียเวลา