พูดจ้อ

ภาษาอังกฤษ


v blabber on
ความหมายเหมือนกับ: จ้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: babble on
คำตรงข้าม: ไม่ปริปาก , เงียบเป็นเป่าสาก

คำที่มี "พูดจ้อ" ในคำ


พูดจ้อยๆ v speak on and onค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top