พูดจ้อ

ภาษาอังกฤษ


v blabber on
ความหมายเหมือนกับ: จ้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: babble on
คำตรงข้าม: ไม่ปริปาก , เงียบเป็นเป่าสาก