พูดคั่น

ภาษาอังกฤษ


v interrupt
ความหมายเหมือนกับ: พูดขัดจังหวะ , พูดสอด
คำที่เกี่ยวข้อง: break into