พูดขัดจังหวะ

ภาษาอังกฤษ


v interrupt
ความหมายเหมือนกับ: พูดคั่น , พูดสอด
คำที่เกี่ยวข้อง: break into