พูด

ภาษาอังกฤษ


v say
คำอธิบาย: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่อบอกกล่าวให้ฟัง
ความหมายเหมือนกับ: กล่าว , บอก
คำที่เกี่ยวข้อง: tell , state , mention , express
ตัวอย่างประโยค: ฉันพูดกับเขาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว เขาก็ไม่ฟัง
v talk
คำอธิบาย: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำกับคู่สนทนา
ความหมายเหมือนกับ: สนทนา , คุย , พูดคุย
คำที่เกี่ยวข้อง: say , chatter , discuss , speak
ตัวอย่างประโยค: เราทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่ไม่เคยพูดกันสักที
v mention
คำอธิบาย: เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่ออ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: พูดถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: speak of , speak about , refer to
ตัวอย่างประโยค: เขาเรียกประชุมบรรดาบรรณาธิการทั้งหลาย เพื่อพูดถึงปัญหาต่างๆ