พูกามประเทศ

ภาษาอังกฤษ


n Myanmar
ความหมายเหมือนกับ: พม่า , ประเทศพม่า
คำที่เกี่ยวข้อง: Burma