พู

ภาษาอังกฤษ


n section
คำอธิบาย: สิ่งที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมนูนขึ้นมา
คำที่เกี่ยวข้อง: segment , portion
ตัวอย่างประโยค: อย่าลืมเลือกที่พูใหญ่ๆ นะ จะได้กินเนื้อบ้าง