พุ่มดอกไม้

ภาษาอังกฤษ


n flowers arranged in lotus-shape
คำอธิบาย: ดอกไม้ที่จัดให้เป็นพุ่ม
หน่วยนับ: พุ่ม
ตัวอย่างประโยค: ประตูหน้างานมีพุ่มดอกไม้จัดไว้หลากหลายสี