พุ่งเข้าใส่

ภาษาอังกฤษ


v rush
ความหมายเหมือนกับ: รี่เข้าใส่ , วิ่งเข้าหา
คำที่เกี่ยวข้อง: move quickly , dash , charge